header-banner-image

Sąlygos

taisykles &

privatumas

Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles prieš naudodami mūsų prekyvietes.

1. Įvadas

 • 1.1. Racemarket.net yra skelbimų svetainė, skirta lenktynėms. Todėl negalite skelbti "įprastų" automobilių, dviračių ir įrangos skelbimų. Ne, jūsų "Clio 1.0" lenktynių lipdukas nelaikomas lenktyniniu skelbimu.
 • 1.2. Jūsų naudojimasis Svetaine yra susijęs su šiomis Naudojimo sąlygomis, kuriomis laikoma, kad jūs sutinkate, naudodami Svetainę. Jei nesate pasirengęs laikytis šių sąlygų, jūs turite iš karto palikti svetainę.

2. Autorių teisės


Autorių teisės ir visos kitos medžiagos, esančios Svetainės medžiagoje, priklauso "Racemarket.net" arba įtraukiamos su teisių savininko leidimu.

3. Draudžiama naudoti


Jūs sutinkate nenaudoti Svetainės:
 • skelbti ne lenktynių skelbimus. Kasdieniniam naudojimui skirti automobiliai, dviračiai ir įranga bus pašalinti be išankstinio įspėjimo. Jei naudotojas vėl paskelbia pašalintą skelbimą svetainėje, jis gaus įspėjimą iš administratorių ir tiksliai iki 24 valandų pašalins šį skelbimą, kol jo paskyra bus nutraukta.
 •     
 • kurti duomenų bazę (elektroninę ar kitokią), kurioje yra medžiagos, atsiųstos ar kitaip gautos iš Svetainės, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama svetainėje;
 •      
 • skleisti reklamą tinklalapyje arba naudoti tinklalapį kitiems komerciniams tikslams (įskaitant svetainės naudojimą, kad reklamuotumėte ar skatintų jūsų prekių ar paslaugų pardavimą);
 •     
 • įdėti nuorodas į Svetainę, kurioje šie saitai įveda vartotojus į neteisėtą medžiagą ar medžiagą, kuri prieštarauja šioms taisyklėms ir nuostatoms;
 •     
 • perduoti arba iš naujo platinti bet kokią medžiagą, gautą iš Svetainės, bet kuriai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama svetainėje;
 •     
 • tokiu būdu, kad pašalintumėte autorių teisių ar prekių ženklo pranešimą (-ius) iš bet kokios medžiagos, pagamintos pagal šias taisykles ir nuostatas, kopijas;
 •     
 • skleisti bet kokią nepageidaujamą ar neleistiną reklamą, reklamines medžiagas, "šlamštą", "šlamštą", "grandinines raides", "piramidės schemas" ar bet kokią kitą prašymą;
 •     
 • platinti bet kokią medžiagą, kurioje yra programinės įrangos virusų ar bet kurio kito kompiuterio kodo, failų ar programų, skirtų nutraukti, sugadinti, sunaikinti ar apriboti bet kurios kompiuterinės programinės įrangos ar aparatūros ar telekomunikacijų įrangos funkcionalumą;
 •     
 • platinti medžiagą, kuri yra arba gali pažeisti bet kurios trečiosios šalies teises (įskaitant intelektinės nuosavybės teises) arba yra neteisėta, grasinanti, šmeižikiška, nepakenčiama, nepakenčiama, įžeidžianti, pornografinė, piktnaudžiavimo, rasinės neapykantos kurstymo, diskriminacinio pobūdžio, grėsmingas, skandalingas, uždegiminis, šventvagiškas, pažeidžiamas pasitikėjimas, pažeistas privatumas, kuris gali sukelti erzina ar nepatogumus arba gali apriboti ar užkirsti kelią bet kokio asmens naudojimui Svetainės ar kuris sudaro ar skatina elgesį, kuris gali būti laikomas nusikalstama veika arba sukelti civilinę atsakomybę bet kurioje pasaulio šalyje;
 •     
 • platinti bet kokią medžiagą, kuri kenkia bet kokio kito asmens, išskyrus save, privatumui ar saugumui
 •     
 • platinti bet kokią medžiagą, kuri "Racemarket.net" ar jos prekės ženklams ar dukterinėms įmonėms gali sukelti ginčą arba gali ją pakenkti;
 •     
 • platinti bet kokią medžiagą, jei Racemarket.net ar bet kurios trečiosios šalies, licenzijuotos ar leidžiamos Racemarket.net, naudojimasis medžiaga atsiras dėl bet kokių trečiųjų šalių reikalavimų; arba
 •     
 • skelbti nuorodą (-as), kurioje vartotojai renkasi medžiagą, kuri prieštarauja bet kuriai iš anksčiau nurodytų apribojimų.

3.1. Skelbimo taisyklės

 • Normalūs skelbimai nebegalioja iki tol, kol vartotojas pažymi prekės, parduodamos (kai perkeliama į kategoriją "Parduodama").
 • Vartotojas negali redaguoti skelbimo ir pakeisti jo turinį (pavadinimą, aprašymą, vaizdus ir kitus duomenis) naujais elementais. Pavyzdys: jei vartotojas parduoda "Subaru Impreza", jis negali redaguoti šio skelbimo (jei buvo "Impreza" parduodamas ar ne) ir pakeisti "Impreza" su "Mitsubishi" pavarų dėže, nes jis bus laikomas parduotu objektu ir pašalintas.
 • Vertimai: kadangi mūsų komanda daro viską, kad pateiktų tikslius vertimus visomis kalbomis, gali būti padaryta tam tikrų vertimo klaidų, dėl kurių mes atsiprašome. Pateikdami naują skelbimą, vengiama naudoti sutrumpinimų (skirtumų ir pan.) Ir šnekamosios kalbos žodžių, nes tai gali sukelti netinkamą vertimą. Mes turime vertėjų, o ne jūsų vietos mechaniką.
 • Kai skelbimas bus sumokėtas ir paskelbtas, negalėsite grąžinti lėšų (net jei skelbimas buvo pašalintas iš mūsų dėl to, kad neatitinka šių sąlygų).
 • Taškai negali būti keičiami pinigais arba grąžinami (likusi suma jūsų sąskaitoje)..

4. Vartotojo sugeneruotas turinys


Tinklalapio puslapiai, kuriuose galite kurti turinį, yra pateikti jūsų asmeniniam, nekomerciniam keitimui teisėtą, tinkamą, teisingą ir tinkamą informaciją, nuomones ir komentarus. Tinklalapio naudojimas, kuris nesuderinamas su nurodytais tikslais, yra griežtai draudžiamas. Pateikdami bet kokį turinį į svetainę, jūs:
 • 4.1.1. suteikti Racemarket.net teisę naudoti tokį turinį ir visą jame įtvirtintą medžiagą bet kokiam tikslui, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, redaguoti, kopijuoti, dauginti, versti, atskleisti, paskelbti ir / arba pašalinti tokį turinį iš svetainės.
 • 4.1.2. racemarket.net garantuoja, kad toks turinys atitinka 3 punkto nuostatas; ir
 • 4.1.3. pripažįstate, kad Racemarket.net gali reikalauti patvirtinti pirmiau nurodytas teises ir garantijas ir sutikti tai padaryti per 7 dienas nuo bet kurio "Racemarket.net" prašymo.
 • 4.2. "Racemarket.net" pasilieka teisę (bet ne įpareigojimą) savo nuožiūra atsisakyti, peržiūrėti redaguoti, perkelti ar pašalinti bet kokį turinį, kuris yra paskelbtas svetainėje arba prieinamas svetainėje be reikalo duoti kokių nors priežasčių tai padaryti. Tačiau "Racemarket.net" neperžiūrės medžiagos, kurią jūs ar kas nors darysite į svetainę, todėl, jei nebus specialiai pranešta apie bet kurio turinio elemento pobūdį, negalėsite manyti, kad "Racemarket.net" tai žino. Jei prieštaraudat bet kokios medžiagos, pateiktos svetainėje, publikavimui, susisiekite su Racemarket.net naudodami kontaktinę informaciją, pateiktą tinklalapio puslapyje "Susisiekite su mumis", ir mes imsisime bet kokių veiksmų, kuriuos manome tinkamais.
 • 4.3. "Racemarket.net" neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius jūsų ar trečiosios šalies pateiktus pareiškimus, medžiagą ar kitus pareiškimus, taip pat už bet kokius nuostolius ar nuostolius, atsiradusius dėl šių taisyklių ir nuostatų pažeidimo.
 • 4.4. skelbimai gali būti pateikiami tik vien tik parduodamiems objektams, o ne reklamuoti jo paslaugas arba daugybę produktų iš karto. Norėdami reklamuoti savo paslaugas, siūlome reklaminę reklamą.

5. Nuorodos iš kitų tinklalapių


Galite susieti su Svetaine, bet tik dėl to, kad nespausdinate Svetainės puslapių ir laikydamiesi šių sąlygų:
 • 5.1.1.Jūs sukursite rėmelį ar kitą naršyklę ar pasienio aplinką aplink Svetainę
 • 5.1.2. jūs jokiu būdu nenumatote jokio patvirtinimo "Racemarket.net" nei jo rašytinis sutikimas ar klaidingai pateikite savo santykius su "Racemarket.net";
 • 5.1.3. nenaudojate jokių logotipų ar prekių ženklų, rodomų Svetainėje be aiškiai rašytinio "Racemarket.net" leidimo
 • 5.1.4. neprisijungiate iš svetainės, kuri jums nepriklauso; ir
 • 5.1.5 jūsų svetainėje nėra neišsamus, įžeidžiančio ar prieštaringo turinio, kuris pažeidžia bet kokio kito asmens intelektinės nuosavybės teises ar kitas teises ar kitaip neatitinka visų galiojančių įstatymų ir taisyklės.

6. Prekių ženklai


"Racemarket.net" prekių ženklai (registruojami arba neregistruojami) ir grafika, logotipai, dizainai, puslapių antraštės ir mygtukų piktogramos yra "Racemarket.net" intelektinės nuosavybės teisės ir negali būti naudojamos nei jos, nei klaidinančios panašios versijos, įskaitant, bet neapsiribojant ) kaip bet kurių prekių ženklų ir (arba) domenų pavadinimų dalį be išankstinio rašytinio "Racemarket.net" sutikimo kitaip, negu siekiant teisėtai ir sąžiningai (tik) kreiptis į "Racemarket.net" ir su jais susietus gaminius.

7. Registracija

 • 7.1. Norėdami pasiekti tam tikras svetainės dalis, "Racemarket.net" gali reikalauti, kad jūs užsiregistruosite ir pateikite tam tikrą informaciją apie save. Tokiai registracijai taikomos specialios registracijos sąlygos. Kur Jūs užsiregistruosite, jūs taip pat sutinkate:
 • 7.1.1 pateikite tikrąją, tikslią, dabartinę ir išsamią informaciją apie save, kaip nurodyta atitinkamoje registracijos formoje (tokia informacija yra "Registracijos duomenys"); ir
 • 7.1.2 palaikykite ir nedelsdami atnaujinkite registracijos duomenis, kad jis būtų atnaujintas.
 • 7.2. Kai jūs užsiregistruosite svetainėje, jums bus suteiktas naudotojo vardas ir slaptažodis. Šią paskyros informaciją privalote naudoti tik jūs; keisti savo vartotojo vardą ir slaptažodį su bet kuriuo kitu asmeniu arba padaryti jį prieinama keliems tinklo vartotojams yra griežtai draudžiamas. Atitinkamai sutinkate:
 • 7.2.1 išlaikyti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumą ir būti visiškai atsakingas už naudojimąsi Svetaine naudodamas savo vartotojo vardą ir slaptažodį;
 • 7.2.2. nedelsiant pranešti Racemarket.net, jei sužinosite apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu ar bet kokiu kitu saugumo pažeidimu, išsiųsdami tinkamai išdėstytą el. laišką į nurodytą kontaktinę informaciją puslapyje "Susisiekite su mumis"; ir
 • 7.2.3 kiekvieno seanso pabaigoje įsitikinkite, kad jūs išeinate iš savo svetainės.
 • 7.2.4. racemarket.net niekuomet neprašys jūsų slaptažodžio, jei gausite užklausą el. paštu ar kitiems savo slaptažodžiui, NEDISKITE jo atgal, tai tikriausiai sukčiavimas, kurį mes negali kontroliuoti. "Racemarket.net" negali ir nebus atsakinga už nuostolius, nuostolius ar išlaidas, atsiradusias dėl jūsų nesilaikymo šiais reikalavimais.

8. Atsakomybės apribojimas

 • 8.1. Nors "Racemarket.net" stengiasi užtikrinti, kad svetainė paprastai yra prieinama 24 valandas per parą dėl internetinio pobūdžio, bet kuriuo metu tarnyboje gali atsirasti klaidų, pertraukų ir vėlavimų. Atitinkamai, tinklalapis pateikiamas "AS IS" ir "AS AVAILABLE" be jokių garantijų ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl bet kokio prieinamumo nutraukimo. Prieiga prie tinklalapio gali būti laikinai ir be įspėjimo laikinai sustabdyta sistemos gedimo, techninės priežiūros ar remonto atveju arba dėl bet kurios kitos pagrįstos priežasties.
 • 8.2. Jūs pripažįstate, kad, nors "Racemarket.net" siekia užtikrinti, kad informacija apie tinklalapį ir bet kokią susijusią medžiagą, kurią jums pateikia "Racemarket.net", elektroniniu ar kitokiu būdu ("Racemarket.net medžiagos") yra tiksli ir išsami, ji teikiama tik dėl bendros informacijos, nėra skirtas jūsų konkretiems reikalavimams spręsti ir nėra jokios "Racemarket.net" rekomendacijos ar rekomendacijos. Jūs pripažįstate, kad informacija Svetainėje nebūtinai atspindi "Racemarket.net" ar jos prekių ženklų nuomones ir nuomones bei kad "Racemarket.net" medžiagoms neturėtų būti pasikliaujama bet kokiomis konkrečiomis investicijomis ar kiti verslo ar asmeniniai sprendimai ir pripažįsta, kad prieš priimant tokį sprendimą reikia gauti profesionalų patarimą.
 • 8.3. Jūs pripažįstate, kad tam tikrą turinį gali pateikti tretieji asmenys, o Racemarket.net nebus patikrintas jos tikslumas ir išsamumas. "Racemarket.net" neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį netikslumą ar neveikimą, pateiktą svetainėje ar "Racemarket.net" medžiagose. Visos numanomos garantijos nėra įtrauktos į šias Taisykles ir sąlygas tiek, kiek jos gali būti pašalintos teisės požiūriu.
 • 8.4. "Racemarket.net" imsis protingų pastangų, siekdama užtikrinti, kad svetainėje ir "Racemarket.net" medžiagose nebūtų arba nebūtų skelbiami jokie virusai ar kitoks kenksmingas kodas. Tačiau rekomenduojama, kad virusas patikrintų visas tokias medžiagas ir reguliariai tikrintų, ar nėra virusų ar kito kenksmingo kodo. "Racemarket.net" iki galo neapima galiojančių įstatymų leidžiamosios atsakomybės dėl bet kokios žalos ar nuostolių, atsiradusių dėl kompiuterinių virusų ar kito kenksmingo kodo, sukurto ar pasirašyto iš Svetainės ar "Racemarket.net" medžiagų.
 • 8.5. Racemarket.net nebus atsakinga už bet kokią žalą (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nuostolius dėl pelno praradimo), atsirandančias dėl sutarties, delikto ar kitaip dėl jūsų naudojimo ar nesugebėjimo naudotis Svetaine ar bet kokiu turiniu arba bet kokių veiksmų, kurių buvo imtasi (arba susilaikiusių dėl to, kad naudojatės Svetaine ar jos turiniu, įskaitant trečiųjų asmenų teisių pažeidimą, atsiradusį dėl jūsų naudojamo turinio. Visi sandoriai ir visi pirkėjų ir pardavėjų susitarimai yra visiškai rizikuojami, racemarket.net nežino apie tai, nekontroliuoja jų ir neatsako už sukčiavimus, sukčiavimo atvejus ir kitus panašius nepatogumus, kurie gali atsirasti tarp dviejų dėl svetainės ar bet kokio turinio naudojimo rezultatų.
 • 8.6. Nuorodos į svetainę trečiųjų šalių tinklalapiams pateikiamos tik jūsų patogumui. Jei naudojate šias nuorodas, paliekate svetainę. Racemarket.net neperžiūrėjo šių trečiųjų šalių svetainių ir nekontroliuoja ir nėra atsakinga už šias svetaines ar jų turinį ar prieinamumą. Todėl "Racemarket.net" nepatvirtina arba nepareiškia jokių pastabų apie juos, nei apie bet kokią medžiagą, kurią jie randa, ar apie bet kokius rezultatus, kurie gali būti gauti naudojant juos. Jei nuspręsite pasiekti bet kurią trečiosios šalies svetainę, susietą su Svetaine, tai jūs visiškai rizikuojate. Atkreipkite dėmesį, kad "Racemarket.net" negarantuoja, kad nuorodos į trečiųjų šalių svetaines bus pažymėtos kaip tokios.
 • 8.7.Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kuriose galite įsigyti daiktų. Jūs pripažįstate, kad atlikdami pirkimą iš trečiosios šalies svetainės, jūs sudarote sutartį su šia trečiąja šalimi savo rizika ir Racemarket.net nebus atsakinga už šią sutartį. Atkreipkite dėmesį, kad trečiosios šalys gali naudoti tokias apsipirkimo svetaines, nurodydamos svetainės pavadinimą, bet tai nereiškia, kad "Racemarket.net" yra atsakinga už jų elgesį ar bet kokias sutartis, su kuriomis juos sudarote..
 • 8.8. Tinklalapyje gali laikas nuo laiko būti reklama ir rėmimas. Racemarket.net neatsako nei už tokių reklamuotojų ir rėmėjų pateiktos medžiagos turinį, nei apie tai, ar jie atitinka savanoriškus ar įstatyminius kodeksus ar nuostatas. Visų pirma, "Racemarket.net" negali suteikti jokios garantijos, kad ji nesiims reklamų ar rėmėjų iš savo konkurentų.

9. Prieigos prie svetainės ir naudotojo atlyginimo sustabdymas

 • 9.1.Jei dėl kokių nors priežasčių Racemarket.net mano, kad nesilaikėite šių Taisyklių ir sąlygų, ji savo nuožiūra gali nedelsdama sustabdyti ar atšaukti savo prieigą prie visos ar tam tikros Svetainės ir nepateikia jums jokių išankstinių pranešimų.
 • 9.2.Nepažeidžiant 10 punkto nuostatų, jūs sutinkate kompensuoti "Racemarket.net" už bet kokias pretenzijas, nuostolius, išlaidas ir (arba) įsipareigojimus (įskaitant teisinius mokesčius), atsirandančius dėl jūsų naudojimosi Svetaine ir / arba "Racemarket.net" medžiaga (arba trečiąja šalimi naudodamas savo vartotojo vardą ir slaptažodį), įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokius pareiškimus, įnašus ar kitą turinį, paskelbtą svetainėje.
 • 9.3. Jei jūsų skelbimas / skelbimai / paskyra buvo laikinai sustabdyta, jūs negalite gauti grąžinamosios išmokos už jau apmokamas paslaugas ir likusią paskyros balansą.

10. "Racemarket.net" atsakomybės apribojimas

 • 10.1. Racemarket.net nebus atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą, kurią sukėlė Racemarket.net ar jos darbuotojai (daugiau 8.5 taisyklėje).

Šių Taisyklių ir naudojimo sąlygų keitimas

Racemarket.net pasilieka teisę laikas nuo laiko keisti šias Naudojimo sąlygas. Tokie pakeitimai įsigalioja iš karto paskelbus įvairius Tinklalapio sąlygas. Tęsdami naudotis Svetaine, manysite, kad sutinkate su tokiais pakeitimais. Todėl turėtumėte laikas nuo laiko tikrinti svetainę, kad galėtumėte peržiūrėti galiojančias taisykles ir nuostatas. Šios sąlygos ir nuostatos paskutinį kartą buvo atnaujintos 2017 m. Kovo mėn.


Privatumo politika

Ši privatumo politika reglamentuoja tai, kaip racemarket.net renka, naudoja, palaiko ir atskleidžia informaciją, surinktą iš http://lt.racemarket.net svetainės ("Svetainės") naudotojų (kiekvienas "Vartotojas"). Ši privatumo politika taikoma Svetainės ir visų produktų ir paslaugų, kurias siūlo racemarket.net.

Asmeninė identifikavimo informacija
Mes galime surinkti asmeninę identifikavimo informaciją iš Vartotojų įvairiais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Vartotojai aplanko mūsų svetainę, registruojame svetainėje ir ryšium su kita veikla, paslaugomis, funkcijomis ar ištekliais, kuriuos mes pateikia mūsų Svetainėje . Vartotojai gali būti paprašyti, jei reikia, vardą, el. Pašto adresą, telefono numerį. Tačiau vartotojai gali aplankyti mūsų svetainę anonimiškai. Mes surinksime asmeninę identifikavimo informaciją iš Vartotojų tik tuo atveju, jei jie savanoriškai pateiks mums tokią informaciją. Naudotojai visada gali atsisakyti pateikti asmeniškai identifikavimo informaciją, išskyrus tai, kad jie gali užkirsti kelią tam tikroms su Svetaine susijusioms veikloms. Galime naudoti pagrindinę informaciją, tokią kaip Vartotojo vardas ir pavardė, kaip nuorodą į dabartinius naudotojus, kad reklamuotume mūsų paslaugas.

Neapacinė identifikavimo informacija
Ne asmens tapatybės nustatymas mes galime rinkti ne asmeninę identifikavimo informaciją apie naudotojus, kai jie sąveikauja su mūsų Svetaine. Ne asmeninė identifikavimo informacija gali apimti naršyklės pavadinimą, kompiuterio tipą ir techninę informaciją apie vartotojus, sujungimo su mūsų svetaine priemones, tokias kaip operacinė sistema ir naudojami interneto paslaugų teikėjai, ir kita panaši informacija....

Interneto naršyklės slapukai
Mūsų svetainė gali naudoti "slapukus", kad pagerintų naudotojų patirtį ir sektųsi statistika. Naudotojo interneto naršyklė įkelia slapukus į kietąjį diską įrašų saugojimo tikslais ir kartais seka informaciją apie juos. Vartotojas gali nuspręsti nustatyti savo žiniatinklio naršyklę atsisakyti slapukų arba įspėti, kai siunčiami slapukai. Jei jie tai padarys, atkreipkite dėmesį, kad kai kurios svetainės dalys gali netinkamai veikti.

Kaip mes naudojame surinktą informaciją
racemarket.net gali rinkti ir naudoti naudotojų asmeninę informaciją šiais tikslais:
- Gerinti klientų aptarnavimą
Pateikta informacija padeda mums atsakyti į jūsų klientų aptarnavimo prašymus ir palaikyti poreikius.
- tobulinti mūsų svetainę
Mes galime naudoti jūsų pateiktus atsiliepimus, kaip pagerinti mūsų produktus ir paslaugas.
- siųsti periodinius el. Laiškus
Mes galime naudoti el. Pašto adresą, kurį norite siųsti atsakydami į jų užklausas, klausimus ir / ar kitus prašymus.


Kaip mes apsaugome jūsų informaciją
Mes patvirtiname tinkamą duomenų rinkimo, saugojimo ir apdorojimo praktiką bei saugumo priemones, kad apsaugotume nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo jūsų asmeninės informacijos, vartotojo vardo, slaptažodžio, informacijos apie sandorius ir mūsų svetainėje saugomų duomenų.

Pasidalykite savo asmenine informacija
Mes neperdėjome, neprekiaujome ar neperleidome naudotojams asmens tapatybės informacijos kitiems. Mes galime pasidalyti bendrai pateikiama demografine informacija, nesusijusi su asmenine identifikavimo informacija apie lankytojus ir naudotojus su mūsų verslo partneriais, patikimais partneriais ir reklamuotojams aukščiau paminėtais tikslais.

Ši svetainė naudoja "tawk.to", "Tawk.to", "tawk.to", skirtą tiesioginiam pokalbių sprendimui, kuris naudoja slapukus, kad padėtų mums atpažinti ir stebėti lankytojus. Visi bendravimas tarp mūsų ir mūsų lankytojų šiame pokalbyje yra virš 128 bitų "Secure Socket Layer", o visi duomenys yra saugomi šifruotuose serveriuose. Pokalbių žurnalas gali būti išsaugotas su jūsų asmeniniu profiliu, siekiant užtikrinti puikų klientų aptarnavimą.

Google Adsense
Kai kuriuos skelbimus gali pateikti "Google". Naudodamasis "DART" slapuku "Google" gali rodyti skelbimus Vartotojams pagal jų apsilankymą mūsų svetainėje ir kitose interneto svetainėse. DART naudoja "ne asmenį identifikuojančią informaciją" ir nestebi jūsų asmeninę informaciją, pvz., Savo vardą, el. Pašto adresą, fizinį adresą ir tt Galite atsisakyti DART slapuko naudojimo, apsilankydami "Google" skelbimams ir turinio tinklo privatumui politika http://www.google.com/privacy_ads.html

Affiliate banners
Kai kurie reklaminiai baneriai gali būti iš partnerių partnerių, juos spustelėję galite būti nukreipti į savo svetainę, o naršyklėje jie gali įdiegti slapuką, kurio galiojimas baigiasi po vieno mėnesio. Racemarket.net nėra susipažinęs su partnerių svetainės turiniu ir nėra atsakingas už veiksmus, kuriuos atliksite po to, kai juos perkelsite.

Pakeitimai šioje privatumo politikoje ir kitose taisyklėse
racemarket.net turi savo nuožiūra atnaujinti šią privatumo politiką bet kuriuo metu. Kada mes atliksime atnaujintą datą šio puslapio apačioje. Mes raginame naudotojus dažnai tikrinti šį puslapį, kad visi pakeitimai būtų informuoti apie tai, kaip mes padedame apsaugoti mūsų surinktą asmeninę informaciją. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką ir sužinoti apie pakeitimus.

Jūsų sutikimas su šiomis sąlygomis
Naudodamiesi šia svetaine jūs pareiškiate, kad sutinkate su šia politika. Jei nesutinkate su šia politika, prašome nenaudoti mūsų Svetainės. Jūsų tolesnis Svetainės naudojimas po šios politikos pakeitimų paskelbimo bus laikomas jūsų pritarimu šiems pakeitimams.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie šią Privatumo politiką, šios svetainės praktiką ar jūsų santykius su šia svetaine, susisiekite su mumis adresu:
racemarket.net
info@racemarket.net

Dėl šio dokumento vertimo gali atsitikti tam tikrų vertimų klaidų, dėl kurių mes atsiprašome. Dėl oficialių taisyklių skaitykite juos anglų kalba racemarket.net
Šis dokumentas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2017 m. Kovo 1 d